Izaberite vaš jezik

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina  i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“,br. 96/2019), i člana 29. stav 1. tačka 11, Statuta Doma zdravlja „Temerin“, Dom zdravlja „Temerin“ raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS


1.    Doktor medicine, na određeno vreme, u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslih, sa punim radnim vremenom - 2 (dva) izvršioca.

Preuzmite dokument u PDF formatu LINK