Izaberite vaš jezik

Na osnovu čl. 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina  i jedinica lokalne samouprave („Sl.glasnik RS“,br. 96/2019), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja „Temerin“, Dom zdravlja „Temerin“ raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

  1. Specijalista interne medicine, na određeno vreme, u  Službi za spec.konsultativnu zdravstvenu zaštitu, sa punim radnim vremenom - 1 (jedan) izvršilac

Preuzmite dokument u PDF formatu LINK