Izaberite vaš jezik

JAVNI UVID u Nacrt Lokalnog akcionog plana za decu opštine Temerin (LAP) može se vršiti od 12. 02. 2024. godine do 26. 02. 2024. godine, na internet stranici Opštine Temerin http://www.temerin.rs/

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt LAP-a za decu opštine Temerin u pisanoj formi Opštinskoj upravi opštine Temerin, Radnoj grupi za izradu plana u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 26. 02. 2024. godine do 15.00 časova.