Izaberite vaš jezik

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova koja obezbeđuje pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu u okviru delatnosti koja je utvrđena Statutom Dom zdravlja, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Unutrašnja organizacija Doma zdravlja zasnovana je na savremenim dostignućima u organizovanju zdravstvenih ustanova kao i materijalnim i kadrovskim mogućnostima kako bi se obezbedio nesmetan i kontinuiniran rad i funkcionisanje službi neophodnih za pružanje zdravstvene zaštite.

MISIJA

Naša misija je pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite, jednako dostupne, bezbedne i efikasne za sve naše korisnike.


VIZIJA

Dom zdravlja postaće lider u pružanju primarne zdravstvene zaštite u Južno-bačkom okrugu i doprineće kontinuiranom očuvanju i unapređenju zdravlja svojih korisnika.

Direktor

Mr sci med. dr Tomislav Ugarković
specijalista ginekologije i akušerstva

Pomoćnik direktora za pravna i ekonomska pitanja
Snežana Vidović, dipl. pravnik

Rukovodioci :

  Opšta praksa
 • Načelnik : Sci med. dr Danica Kiridžić, specijalista opšte medicine
  Hitna pomoć
 • Načelnik : Dr Gabriela Borbaš Nađ
  Pedijatrija
 • Načelnik : Sci med. Dr Helena Hrnjak Ilić, specijalista ginekologije i akušerstva
  Stomatologija
 • Načelnik : Dr Gabriela Šagi Zarnocki
  Specijalističke službe
 • Načelnik : Sci med. dr Ljubica Vukomanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
  Apoteka
 • Načelnik : 

Predsednik UO :

 • Dr Vladimir Krstić

Članovi UO:

 • Dajana Milinković, zamenik predsednik UO
 • Mirjana Radić

Predsednik :

 • Dr Dragana Đukić

Članovi :

 • Atila Đeri
 • Snežana Vidović, dipl. pravnik