Изаберите ваш језик

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 96/2019), и члана 29. став 1. тачка 11, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС


1.    Доктор медицине, на одређено време, у Служби за здравствену заштиту одраслих, са пуним радним временом - 2 (два) извршиоца.

Преузмите документ у ПДФ формату ЛИНК