Изаберите ваш језик

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 96/2019), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

  1. Специјалиста педијатије, на одређено време, у Служби за здарвствену заштиту деце, са пуним радним временом - 1 (један) извршилац

Преузмите документ у ПДФ формату LINK