Изаберите ваш језик

Дом здравља је здравствена установа која обезбеђује пружање здравствене заштите становништву у оквиру делатности која је утврђена Статутом Дома здравља, а у складу са Законом о здравственој заштити.

Унутрашња организација Дома здравља заснована је на савременим достигнућима у организовању здравствених установа као и материјалним и кадровским могућностима како би се обезбедио несметан и континуиран рад и функционисање служби неопходних за пружање здравствене заштите.

МИСИЈА

Наша мисија је пружање услуга примарне здравствене заштите, једнако доступне, безбедне и ефикасне за све наше кориснике.


ВИЗИЈА

Дом здравља постаће лидер у пружању примарне здравствене заштите у Јужно-бачком округу и допринеће континуираном очувању и унапређењу здравља својих корисника.

Директор

Мр сци мед. др Томислав Угарковић
специјалиста гинекологије и акушерства

Помоћник директора за правна и економска питања
Снежана Видовић, дипл. правник

Руководиоци :

  Општа пракса
 • Начелник : Сци мед. др Даница Кириџић, специјалиста опште медицине
  Хитна помоћ
 • Начелник : Др Габриела Борбаш Нађ
  Педијатрија и гинекологија
 • Начелник : Сци мед. Др Хелена Хрњак Илић, специјалиста гинекологије и акушерства
  Стоматологија
 • Начелник : Др Габриела Шаги Зарноцки
  Специјалистичке службе
 • Начелник : Сци мед. др Љубица Вукомановић, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
  Апотека
 • Начелник :

Председник УО :

 • Др Владимир Крстић

Чланови УО:

 • Дајана Милинковић, заменик председник УО
 • Мирјана Радић

Председник :

 • Др Драгана Ђукић

Чланови :

 • Атила Ђери
 • Снежана Видовић, дипл. правник