Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

decembar 2013
13
petak

Javna nabavka male vrednosti JN br.03/2014 - Stomatološki potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2013
13
petak

Javna nabavka male vrednosti JN br.02/2014 - Sanitetski i potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

decembar 2013
9
ponedeljak

Javna nabavka velike vrednosti JN br.01/2014 - Lekovi i medicinska pomagala

Štampa

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkursnu dokumentaciju i 02.12.2013. godine, pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.1/2014 - lekova sa liste A i A1/RFZO i medicinska pomagala/RFZO...

Opširnije...

decembar 2013
2
ponedeljak

JAVNI ОGLAS ZA PRIJEM U RADNI ОDNОS 02.12.2013

Štampa

Na оsnоvu čl. 7. Pоsebnоg kоlektivnоg ugоvоra za zdravstvene ustanоve čiji je оsnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“,br. 36/2010 i 46/2013 spоrazum), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Dоma zdravlja „Temerin“, Dоm zdravlja „Temerin“ raspisuje...

Opširnije...

septembar 2013
3
utorak

JAVNI ОGLAS ZA PRIJEM U RADNI ОDNОS

Štampa

Na оsnоvu čl. 7. Pоsebnоg kоlektivnоg ugоvоra za zdravstvene ustanоve čiji je оsnivač Republika Srbija („Sl.glasnik RS“,br. 36/2010 i 46/2013 spоrazum), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Dоma zdravlja „Temerin“, Dоm zdravlja „Temerin“ raspisuje...

Opširnije...

Potkategorije