Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

avgust 2014
22
petak

JNVM 11/14 - Radоvi na sanaciji temelja i krоva

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

jun 2014
13
petak

JNMV 10/14 dobra – laboratorijski potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

jun 2014
6
petak

JNMV 09/14 dobra – stomatološki potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

maj 2014
26
ponedeljak

Javna nabavka JN br.08/2014 - Lekovi sa liste A i A1

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

maj 2014
23
petak

Javna nabavka male vrednosti JN br.07/2014 - Sanitetski i pоtrоšni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije