Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

mart 2016
31
četvrtak

Svetski dan zdravlja – 7. april 2016. godine "POBEDI DIJABETES"

Štampa

Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja, 7. aprila (četvrtak) 2016. godine, u holu Instituta za javno zdravlje Vojvodine, održaće se javna manifestacija u period...

Opširnije...

mart 2016
21
ponedeljak

Početak adaptacije objekta ambulante u Bačkom Jarku

Štampa

Danas je zvaničnо zapоčeta adaptacija оbjekta u ambulanti u Bačkоm Jarku. Dо završetka radоva svi pacijenti biće primani u delu za pedijatriju u ambulanti u Bačkоm Jarku i u ambulanti u Starоm Đurđevu kоd dоktоra prema raspоredu kоji je istaknut na ambulantama.

 

 

oktobar 2015
26
ponedeljak

Sertifikat o akreditaciji

Štampa

Dom zdravlja "Temerin" je uspešno prošao proces akreditacije i prema ocenama spoljnih ocenjivača dobio licencu kao akreditovana zdravstvena ustanova na maksimalnih 7 godina, što je samo još jedan pokazatelj da je rad zaposlenih kao i stanje u ustanovi na najvišem mogućem nivou.

Opširnije...

septembar 2015
22
utorak

Preventivni pregledi

Štampa

 

Svakodnevno smo svedoci sve većeg porasta broja obolelih od malignih, kardiovaskularnih oboljenja (hipertenzije – visok krvni pritisak), šećerne bolesti, depresije i čitavog niza drugih oboljenja...

Opširnije...

septembar 2015
17
četvrtak

Uputstva za pacijente - uzorkovanje krvi, urina i stolice

Štampa

Da bi laboratorijska dijagnostik što preciznije i tačnije prikazala stanje pacijenta kroz laboratorijsku analizu potrebno je da se pacijenti pridržavaju određenih pravila.

Ova pravila su navedena u uputstvima koja se nalaze ispod.

- Uputstvo za pacijente - uzorkovanje krvi

- Uputstvo za pacijente - uzorkovanje urina

- Uputstvo za pacijente - uzorkovanje stolice