Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Bolesti reproduktivnih organa

Štampa

Dana 21.02.2014 lekari Doma zdravlja "Temerin" Dr Milana Krstić i Dr Svetlana Jokić učestvovale su na tribini održanoj u organizaciji srednje škole "Lukijan Mušicki". Tema tribine je bila "Bolesti reporoduktivnih organa". Učenicama ove škole na jednostavan i njima razumljiv način ukazano je na značaj ovih bolesti, mogućnost njihove prevencije i rane dijagnostike.