Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Obaveštenje o radu laboratorije

Štampa

 

RAD LABORATORIJE U OTEŽANIM USLOVIMA

 Služba laboratorijske dijagnostike Dom zdravlja "Temerin" radi u otežanim uslovima usled smanjenog broja radnika koji su opravdano odsutni sa radnog mesta, te u narednom periodu radiće samo hitne, preoperativne  i COVID laboratorijske analize po uputu ordinirajućeg lekara.