Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

maj 2013
21
utorak

Javna nabavka velike vrednosti JN br.02/2013

Štampa

Komisija za javnu nabavku Doma zdravlja „Temerin“ je izradila konkurusnu dokumentaciju i 20.05.2013. godine, pokrenula postupak javne nabavke lekova koji se izdaju na recept (J.N.br.2/2013 - lekova sa liste A i A1/RFZO, lekova liste D/RFZO i medicinska pomagala/RFZO...

Opširnije...

Potkategorije