Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

decembar 2016
30
petak

JN 02/17 - laboratorijski potrošni materijal

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

novembar 2016
25
petak

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Štampa

 

JAVNI OGLAS ZA PRIKPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU BIOHEMIJSKOG APARATA


- Oglas

- Pravila licitacije

- Prijava

septembar 2016
8
četvrtak

JAVNI ОGLAS ZA PRIJEM U RADNI ОDNОS

Štampa

Na оsnоvu čl. 7. Pоsebnоg kоlektivnоg ugоvоra za zdravstvene ustanоve čiji je оsnivač Republika Srbija, autоnоmna pоkrajina i jedinica lоkalne samоuprave („Sl.glasnik RS“,br. 01/2015), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Dоma zdravlja „Temerin“, Dоm zdravlja „Temerin“ raspisuje...

Opširnije...

jul 2016
26
utorak

JNVM 6/16 - nabavka automatskog biohemijskog analizatora

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

jul 2016
26
utorak

JNVM 5/16 - nabavka goriva

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije