Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

septembar 2017
25
ponedeljak

Konkurs za fizioterapeuta

Štampa

Na osnovu čl. 7 Posebnog kolektivnog ugovora čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.01/2015), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja "Temerin" Temerin, Dom zdravlja "Temerin" raspisuje...

Opširnije...

avgust 2017
18
petak

Konkurs za imenovanje direktora

Štampa

Na osnovu čl. 20 Statuta Doma zdravlja "Temerin" Temerin, del.br. 129/07 Upravni odbor Doma zdravlja "Temerin" Temerin na 6/2017 sednici dana 18.08.2017.god. doneo je Odluka i raspisuje...

Opširnije...

februar 2017
8
sreda

Prodaja osnovnih sredstava

Štampa

Dom zdravlja Temerin oglašava prodaju putem javne licitacije. Oglas možete preuzeti na link ispod

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Oglas

februar 2017
7
utorak

JN 05-2017 - gorivo

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

februar 2017
2
četvrtak

JN 04-1-2017 - medicnska pomagala koja se izdaju na nalog i recept

Štampa

Komisija za javnu nabavke Doma zdravlja „Temerin“ upućuje poziv svim zainteresovanim ponuđačima da...

Opširnije...

Potkategorije