Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Javna nabavka male vrednosti JN br.04/2014 - Ampulirani lekovi

Štampa

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Komisija za javnu nabavke male vrednosti Doma zdravlja „Temerin“ dostavlja poziv svim zainteresovanim ponuđačima da pripreme i podnesu ponude u skladu sa zakonom i konkursnom dokumentacijom.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 13.01.2014.godine u 10 časova, a istog dana u 10 i 30 časova će se prispele ponude i javno otvoriti.

 


Dokumentacija za preuzimanje:

- Konkursna dokumentacija

- Poziv za dostavljanje ponuda

- Obaveštenje o produžetku roka


Izmena dokumentacije:

- Izmena konkursne dokumentacije

- Obaveštenje o produžetku roka