Dom zdravlja "Temerin" je dobio akreditaciju na period od 7 godina

Odaberite jezik

Konkurs za fizioterapeuta

Štampa

 Na osnovu čl. 7 Posebnog kolektivnog ugovora čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS", br.01/2015), i člana 23. stav 1. tačka 4, Statuta Doma zdravlja "Temerin" Temerin, Dom zdravlja "Temerin" raspisuje

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 

 

1. Viši fizioterapeut (VI stepen), na neodređeno vreme, u Službi za specijalističko konsultativnu delatnost, odsek za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, sa punim radnim vremenom - 1 izvršilac

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa su :

  • završena viša fizioterapeutska škola VI stepen,
  • položen stručni ispit,
  • važeća licenca,
  • vozačka dozvola B kategorije

Oglas možete pogledati na linku ispod. 

- Javni oglas - PDF


- Odluka o izboru kandidata po javnom konkursu