Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

децембар 2013
13
петак

Јавна набавка мале вредности бр.03/2014 - Стоматолошки потрошни материјал

Штампа

Комисија за јавне набавке мале вредности Дома здравља „Темерин“ доставља позив свим заинтересованим понуђачима да...

Опширније...

децембар 2013
13
петак

Јавна набавка мале вредности бр.02/2014 - Санитетски и потрошни материјал

Штампа

Комисија за јавне набавке мале вредности Дома здравља „Темерин“ доставља позив свим заинтересованим понуђачима да...

Опширније...

децембар 2013
9
понедељак

Јавна набавка велике вредности ЈН бр.01/2014 - Лекови и медицинска помагала

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавку Дoма здравља „Тeмeрин“ je израдила кoнкурсну дoкумeнтациjу и 02.12.2013. гoдинe, пoкрeнула пoступак jавнe набавкe лeкoва кojи сe издаjу на рeцeпт (J.Н.бр.01/2014 - лeкoва са листe А и А1/РФЗO и мeдицинска пoмагала/РФЗO...

Опширније...

децембар 2013
2
понедељак

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС 02.12.2013

Штампа

 

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује ...

Опширније...

септембар 2013
3
уторак

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Штампа

 

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл.гласник РС“,бр. 36/2010 и 46/2013 споразум), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује ...

Опширније...