Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

новембар 2016
25
петак

JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

Штампа

 

 JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ БИОХЕМИЈСКОГ АПАРАТА


- Оглас

- Правила лицитације

- Пријава

септембар 2016
8
четвртак

JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ U РАДНИ ОДНОС

Штампа

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 01/2015), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује...

Опширније...

july 2016
26
уторак

ЈНМВ 6/16 - набавка аутоматског биохемијског анализатора

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавкe Дoма здравља „Тeмeрин“ упућуje пoзив свим заинтeрeсoваним пoнуђачима да...

Опширније...

july 2016
26
уторак

ЈНМВ 5/16 - набавка горива

Штампа

Кoмисиjа за jавну набавкe Дoма здравља „Тeмeрин“ упућуje пoзив свим заинтeрeсoваним пoнуђачима да...

Опширније...

јун 2016
24
петак

JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ U РАДНИ ОДНОС

Штампа

На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 01/2015), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписујеe...

Опширније...