Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ У РАДНИ ОДНОС

Штампа

 

JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ У РАДНИ ОДНОС

 

 На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина  и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 01/2015), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

 

 

    1. Виши физиотерапеут (VI степен), на одређено време, у Служби за спец.консултативну делатност, одсек физикалне медицине и рехабилитације,  до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц.

Одлука о избору кандидата

    1. Физиотерапеутски техничар (IV степен), на одређено време, у Служби за спец.консултативну делатност, одсек физикалне медицине и рехабилитације,  до повратка привремено одсутног радника, са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц.

Одлука о избору кандидата

 

  На линку испод можeтe прeузeти цeо тeкст конкурса.

- Конкурс за приjeм у радни однос на одрeђeно врeмe