Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година

Одаберите језик

JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ U РАДНИ ОДНОС

Штампа

 

 JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ U РАДНИ ОДНОС

 На основу чл. 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 01/2015), и члана 23. став 1. тачка 4, Статута Дома здравља „Темерин“, Дом здравља „Темерин“ расписује

 JАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИJEМ У РАДНИ ОДНОС

 1. Специјалиста педијатрије, на одређено време, у служби за здравствену заштиту деце, у трајању од 3 (три) месеца, са пуним радним временом - 1 (један) извршиоц

 

  На линку испод можeтe прeузeти цeо тeкст конкурса.

- Конкурс за приjeм у радни однос на одрeђeно врeмe