Дом здравља "Темерин" је добио акредитацију на период од 7 година